Tp Miilu

Korppaanmäentie 21 BL 6      00300 Helsinki

Tanssi/liiketerapia (tlt) on luovaa taideterapiaa jossa terapeuttisen prosessin keskiössä ovat liikkeen ja  kehollisuuden kokemukset. Se on kokonaisvaltainen terapiamuoto joka tapahtuu  liikkeen, aistien, tunteiden ja ajattelun  luonnollisessa vuorovaikutuksessa. Terapialla voidaan vaikuttaa  kehon kokemiseen ja toimintamalleihin sekä ajatteluun, tunteisiin ja sosiaalisiin suhteisiin. Tanssi/liiketerapia ei ole psykoterapiaa johon on lisätty liikettä, vaan se on itsenäinen,  ihmisen ruumiillisuuden ja kongnitiivisten toimintojen yhteyden ja luovuuden mahdollisuuksien ymmärryksestä kumpuava terapiamuoto, jolla on syvällisiä psykoterapeuttisia vaikutuksia.


Persoonallisuus ja elämän tapahtumat vaikuttavat kehon kokemiseen ja sen toiminnallisuuteen. Elämän ympäristöt muokaavat liikekieltämme ja käsityksiämme kehollisuudesta. Tlt on tutustumista  oman elämän  keholliseen historiankirjoitukseen sellaisena kun se tässä hetkessä näyttäytyy.  Se on myös mahdollisuus avata portti uusiin toimintamalleihin ja piileviin, käyttämätömiin voimavaroihin.


Tanssi/liiketerapeutit  käyttävät työssään monenlaisia kehollisuuteen, liikunnalliseen luovuuteen ja tiedostamiseen liittyviä työmenetelmiä.

Omassa lähestymistavassani painottuvat liike/tanssi-improvisaatioiden lisäksi kehon hahmottamiseen, tiedostamiseen, koordinaatioon ja linjaukseen liittyvät menetelmät joihin yhdistyvät hengitysharjoitukset. Ne kasvattavat kehotietoisuutta, tutustuttavat oman kehon mahdollisuuksiin ja voimavaroihin ja rikastuttavat ilmaisua. Kehotyömenetelmien avulla voidaan lieventää kipuja, jännityksiä ja muita rajoitteita. Samalla kehittyy edellytyksiä monitasoiselle elämän ilmiöiden kohtaamiselle ja arjesta selviytymiselle.

Autenttinen liike ja  rentouttavat ja hoitavat työmenetelmät ovat myös tärkeä osa työskentelyäni. Olen koulutukseltani myös Shindo-hoitaja ja koulutettu hieroja.

Liikekokemusten jakaminen; pohtiminen ja kirjaaminen päiväkirjaan tai  muuntaminen kuvan, videon, runon tai tekstin muotoon ovat monille asiakkaista luonnollinen osa  taideterapeuttista työskentelyä. Näitä menetelmiä sovelletaan työskentelyprosessissa asiakkaan toiveiden ja mieltymysten mukaan.


Tanssi/liiketerapiaan osallistuakseen ei tarvitse olla liikunnallinen tai kehollisesti taitava, ei tarvitse olla rohkea tai expressiivinen eikä hyvässä fyysisessä tai psyykkisessä vireessä.Terapiassa etsimme elämänvoimaa yhdessä.

Tanssi/liiketerapiassa tiede, luovuus, liike ja taide yhdistyvät ainutlaatuisella tavalla palvelemaan ihmisen hyvinvointia.


Huomaathan että varattu aika on sitova. Voit perua varauksen 12h ennen varausta veloituksetta.  Samana päivänä tehdystä peruutuksesta laskutetaan 50%.  Mikäli peruutusta ei tehdä ollenkaan laskutetaan hinta kokonaisuudessaan. Peruutuksen voit tehdä puhelimella, tekstiviestillä tai sähköpostilla.


Jos olet kiinnostunut terapiasta lähetä minulle postia: helena.ryynanen@tpmiilu.net tai soita: 041 460 7813. Koska teen asiakastyötä on puhelimeni usein kiinni. Siksi on tärkeää että jätät soittopyynnön vastaajaan. Yksilöasiakkaana voit aloittaa mihin vuodenaikaan tahansa.

Voit lähettää minulle postia myös tällä lomakkeella.

© Tp Miilu/Helena Ryynänen

Kuva: Niina Räsänen