Tp Miilu

Korppaanmäentie 21 BL 6      00300 Helsinki

Tp Miilu on vuodesta 2006 lähtien toiminut somaattisten menetelmien studio. Miilussa toimii tanssi/liiketerapiavastaanotto ja täällä järjestetään improvisaatioon opastavan ja rohkaisevan  tanssin sekä mm. joogan, Feldenkrais-menetelmän ja Pilateksen viikkotunteja ja työpajoja. Miilu sijaitsee Pikku-Huopalahdessa Helsingissä.

Miilussa on myös hoitohuone jossa voit saada klassista hierontaa koulutetulta hierojalta ja  Shindo-hoitoja Shindo-kehotyön ammattilaiselta.

Täällä työskentelee joukko keho/mieli ammattilaisia, jotka kukin vastaavat omista osaamisalueistaan ja palveluistaan. 

Miilu tarjoaa palveluidensa kautta hoitoa ja kuntoutusta  lihaskipuihin ja -jännityksiin sekä kasvualustan keholliselle itsetuntemukselle, luovuudelle, rohkeudelle, luottamukselle ja vahvemmalle identiteetille. Kehollisuus ja liike ovat olemisemme ydin ja ne koskettavat kaikkia elämänalueita. Niihin siis kannattaa kiinnittää huomiota!


Miilun palvelut:

-  yksilö- ja ryhmä- tanssi/liiketerapia

- terapeuttinen tanssi ja liiketyöpajat

- tanssi/liike-improvisaation työpajat

- klassinen hieronta, faskiakäsittelyt ja nivelmobilisaatio

- Shindo-hoidot

- Shindo-rentoutusryhmät ja hoitoillat

-  Autenttinen liike

- Feldenkrais-menetelmän ryhmätunnit

- tanssia erityisryhmillle (mm.tanssiryhmä kehitysvammaisille aikuisillle, tlt-ryhmä aivovammautuneille)

- jooga

- Pilates

- Shindo- peruskurssit

- Shindo-rentoutusohjaajakoulutukset

- tanssi/liiketerapian koulutukset ja kurssit tilauksesta

- työtilan vuokraus kehotyön, taiteen ja terapian ammattilaisille tai omaan harjoittelukäyttöön


Miilussa on myös pikkuinen Puoti,  jossa myydään varvassukkia, lämpöpakkauksia,

lahjakortteja ja hierontapalloja. Katso tuotteet tästä.


Miilun toiminnan jatkuvuudesta kantaa päävastuun tanssi/liiketerapeutti, Shindo-hoitaja/kouluttaja, koulutettu hieroja Helena Ryynänen.
© Tp Miilu/Helena Ryynänen

 'The mind is like the wind and the body like the sand: if you want to know how the wind is blowing, you can look at the sand.' Bonnie Bainbridge-Cohen in Sensing, Feeling and Action: The Experimental Anatomy of Body-Mind Centering .

 'Mieli on kuin tuuli ja keho kuin hiekka: jos haluat tietää miten tuuli puhaltaa  voit katsoa hiekkaa.'