Tp Miilu

Korppaanmäentie 21 BL 6  Helsinki 00300 

Miilun yrittäjä-galleria


Helena Ryynänen

Perusti Tp Miilun vuonna 2005 ja kantaa päävastuun Miilun toiminnasta.

Helena on ammatiltaan tanssi/liiketerapeutti (B.C. Creatieve Therapie Dans en Beweging, NL 1996), Tanssi/liiketerapia-kouluttaja, Shindo-hoitaja/kouluttaja, koulutettu hieroja ja yrittäjä.

Hän on toiminut vimeisen 25 vuoden ajan tanssi/liiketerapeuttina, alan kouluttajana sekä luovan tanssin ohjaajana. Shindo-hoitoja, ryhmä- ja yksilöohjauksia ja koulutuksia hän on tehnyt vuodesta  2010  ja klassista hierontaa vuodesta 2017.

Helenaa on aina kiehtonut kehon ja mielen yhteispelin monivivahteisuus ja erityisesti se miten kehollisen ja luovan työskentelyn sekä hoitojen avulla voidaan tukea psyko-fyysisen hyvinvoinnin kehittymistä, lisätä elämänvoimaa ja löytää uusia sävyjä vuorovaikutukseen itsen ja ympäristön kanssa.

 

Kirsi Keski-Hannu

Kirsin omaksuma holistinen ja situationaalinen tanssikäsitys nostaa ilmaisun, emootion ja jo kehossa valmiina olevan tanssiteknisiksi lähtökohdiksi.

Opettajana hän hyödyntää innostamisen pedagogiikkaa. Arabitanssiin kuuluu irroittamattomana osana tanssijan oma persoonallisuus, ilmaisu ja improvisaatio, jolloin tanssitekniikka ei ole absoluuttinen. 

Kirsi aloitti vuonna 1996 itämaisen tanssin ja päätyi (sitä myöten) Sabina Todaron poluille, Lyyriseen Arabitanssiin.

'Arabeille tanssi merkitsee hyvää oloa, onnea ja yhteisöllisyyttä.'

- Sabina Todaro -                                    

Lisätiedot: www.kirsimikola.fi


Raisa Vennamo

On tanssitaiteilija ja Feldenkrais-ohjaaja. Hän on ohjannut Feldenkrais-menetelmän tunteja Tp Miilussa jo reilut 10 vuotta. Raisa on toiminut päätoimisena Feldenkrais-ohjaajana vuodesta 2000, liikettä ja tanssia hän on ohjannut jo 1970-luvulta lähtien.

Raisa on elämässään uuden ajan alussa. Hän lopettaa säännöllisen  opetuksensa Teatterikorkeakoulussa keväällä 2019 ja tästedes toimii taiteilijana, Feldenkrais-ohjaajana ja eläkeläisenä tilanteiden mukaan.

Feldenkrais-ohjaajan työ jatkuu, sillä Raisa iloitsee ihmisten kanssa työskentelystä ja työstään kehontuntemuksen luotsina.

Lisätiedot: www.raisavennamo.fi


Salla Salmi

on somaattiseen liikeajatteluun suuntautunut pitkän linjan Pilates-ohjaaja, tanssi-liiketerapeutti sekä jooga-opettaja. Taustaltaan Salla on tanssija ja tanssinopettaja.

Miilussa Salla ohjaa Embodied-Pilates tunteja, joissa hänen klassisen Pilates tekniikan osaamiseensa yhdistyy kokemuksellisuuteen ja sisäiseen ymmärrykseen pohjaava työskentelymalli.

Lisätiedot:  www.sallaxis.fi