Tp Miilu

Korppaanmäentie 21 BL 6  Helsinki 00300 

Mitä nyt? Keho kertoo kun sitä kuuntelen

Kurkistus itseohjautuvaan liikkeeseen ja liikkeen merkitykseen

4.9.-3.10.2020 

Ryhmä kokoontuu joka toinen viikonloppu 

pe 4.9., 18.9. ja 2.10.  klo 18-20

la 5.9., 19.9. ja 3.10. klo 10-13

Hinta:  180€. Smartum, Edenred ja E-passi käy. 


Ryhmä on tarkoitettu sinulle joka haluat tutkia  mielen ja kehon olotilojen yhteyttä liikekokemusten ja kokemuksia reflektoivan kirjoittamisen, kuvan tekemisen ja puheen kautta. Ryhmä on myös sinulle joka kaipaat  helpostusta ja mukavuutta kehossasi olemiseen. Ja sinulle joka  haet mielen tyyneyttä  ja rentoutumista.

Työskentelyyn johdattavat hengitys-, rentoutus- ja kehotietoisuusharjoitukset joista  liu'utaan luontevasti itseohjautuviin liikeimprovisaatioihin. 

Näihin sisältyy sekä dynaamisia että rauhallisia harjoituksia. Improvisaatio tarjoaa mahdollisuuden löytää oma dynamiikka ja  tunnistaa ja seurata kehon viestejä siitä mikä oma tarve juuri tällä hetkellä on. 

Työskentely tapahtuu pienryhmässä. (Max10 hlö)

Ohjauksessani käytän monipuolisesti hengitys- , rentoutus-, kehotietoisuus ja liikeimprovisaatio harjoituksia. 

Teemme ryhmässä myös autenttisen liikkeen harjoituksia, mutta tämä ei ole puhtaasti autenttisen liikkeen  metodiin keskittyvä ryhmä.

Ohjaustani inspiroivat  jo tanssi/liiketerapiaopinnoistani tutut luovan  ja modernin tanssin työtavat, lukuisat erilaiset  kehotyöskentelymenetelmät kuten jooga, Shindo, Feldenkrais-menetelmä, sekä tietenkin pitkän keho-mieli tematiikan  parissa tehdyn uran mukanaan tuoma näkemys ja kokemus kehollisuuden ulottuvuuksista ja mahdollisuuksista hyvinvoinnin ja itsetuntemuksen rakentajina. 


Tiedustelut ja ilmoittautuminen:  helena.ryynanen@tpmiilu.net tai 0414607813 tai tämän sivun  alalaidasta löytyvällä sähköisellä lomakkeella.


Improvisaatiosta ja sen merkityksestä: 

Liikeimprovisaatio on sarja  hetkessä läsnäolevan aisti-informaation pohjalta tehtyjä toisiaan seuraavia päätöksiä. Toisinaan keho tekee päätökset mieltä nopeammin, toisinaan mieli ohjaa ja valitsee. Useimmat meistä improvisoivat koko ajan arjen valintoja tehdessään, joten kaikki osaavat improvisoida. Improvisaatiotaitoa voi myös kehittää, niin kuin mitä tahansa elämäntaitoa.

Liikeimprovisaatio  ohjattuna sallivalla ja kokeilemiseen rohkaisevalla terapeuttisella otteella on mahdollisuus kulkea kohti omalta tuntuvaa liikekokemusta ja ilmaisua.


Voit ilmoittautua työpajoihin myös tällä yhteydenottolomakkeella.