Tp Miilu

Korppaanmäentie 21 BL 6  Helsinki 00300 

Mitä Keho kertoo 

Kurkistus itseohjautuvaan liikkeeseen ja vapaaseen tanssiin 

Ti 2.11.-30.11.2021 klp 17-19.

Hinta: 125 €. Ryhmään sitoudutaan koko jaksoksi. Smartum pay,  E-passin ja Eazy breakin mobiilimaksu käy.

Maksimiosallistujamäärä 8 henkilöä.

Ryhmää ohjaa tanssi/liiketerapeutti Helena Ryynänen


Työpajat on tarkoitettu sinulle, joka kaipaat  kehoaistimusten, liikkumisen ja vapaan tanssin tuomaa mielihyvää tai  etsit keinoja, joilla löytää helpotusta ja mukavuutta kehossasi olemiseen. Ohjatut, harkiten valitut harjoitukset luovat puitteet, joiden  sisällä voit toteuttaa omia valintojasi huomioiden kehosi ja mielesi tilan ja niiden sallimat mahdollisuudet. 

Työskentelyyn johdattavat hengitys-, rentoutus- ja kehotietoisuusharjoitukset joista  liu'utaan luontevasti itseohjautuviin, mutta tunnin rakenteiden tukemiin liike- ja tanssi-improvisaatioihin. Itsenäiset, hetkessä tapahtuvat valinnat johdattavat liikkeelliselle polulle kohti itsetuntemusta ja hyvinvointia.

Tapaamiset sisältävät sekä dynaamisia että rauhallisia harjoituksia. Improvisaatio tarjoaa mahdollisuuden löytää oma dynamiikka ja  tunnistaa ja seurata kehon viestejä siitä mikä oma tarve juuri tällä hetkellä on. 

Kokoamme  työpajassa kokemuksia itsellemme merkityksellisiksi kokonaisuuksiksi reflektoivan kirjoittamisen, kuvan tekemisen ja puheen kautta. Pääosa työskentelystä on  liike- ja aistityöskentelyä. Reflektion  tarkoitus on  nostaa kokemuksesta tietoisuuteen ja muistiin merkittäviä  hetkiä ja oivalluksia ja rauhoittua hetkeksi liikekokemuksen tiedostamisen äärelle ja  jakaa kokemuksia ryhmäläisten kesken.

Ohjaustani inspiroivat  luovan  ja modernin tanssin työtavat, lukuisat erilaiset  kehotyöskentelymenetelmät esimerkiksi Shindo ja  Feldenkrais-menetelmä, sekä tietenkin pitkän tanssi/liiketerapian  parissa tehdyn uran mukanaan tuoma näkemys ja kokemus kehollisuuden ulottuvuuksista ja mahdollisuuksista hyvinvoinnin ja itsetuntemuksen rakentajina. 


Tiedustelut ja ilmoittautuminen:  helena.ryynanen@tpmiilu.net tai 0414607813 tai tämän sivun  alalaidasta löytyvällä sähköisellä lomakkeella.


Improvisaatiosta ja sen merkityksestä: 

Liikeimprovisaatio on sarja  hetkessä läsnäolevan aisti-informaation pohjalta tehtyjä toisiaan seuraavia päätöksiä. Toisinaan keho tekee päätökset mieltä nopeammin, toisinaan mieli ohjaa ja valitsee. Useimmat meistä improvisoivat koko ajan arjen valintoja tehdessään, joten kaikki osaavat improvisoida. Improvisaatiotaitoa voi myös kehittää, niin kuin mitä tahansa elämäntaitoa.

Liikeimprovisaatio  ohjattuna sallivalla ja kokeilemiseen rohkaisevalla terapeuttisella otteella on yksi mahdollisuus kulkea kohti omalta tuntuvaa liikekokemusta ja ilmaisua joka edistää kokonaisvaltaista itsetuntemusta ja itsensä hyväksymistä.