Tp Miilu

Korppaanmäentie 21 BL 6  Helsinki 00300 

Tanssi/liiketerapia

auttaa silloin kun:


  • oma keho asettaa haasteita. Kärsit somaattisista oireista joille ei ole fysiologista syytä.
  •  suhtautuminen omaan kehoon on haasteellista. Tunnet häpeää, vihaa tai armottomuutta omaa kehoasi kohtaan. Suhtaudut kehoosi välinpitämättömästi, vähätellen tai tuhoisasti.
  • ihmissuhteisiin ja vuorovaikutukseen liittyy haasteita. TLT:ssä voimme tutkia vuorovaikutustilanteiden vaikutusta tunteisiin, ajatuksiin ja omaan käyttäytymiseen ja kartoittaa omien vuorovaikutustapojen kehityskulkua. Luovan ja liikkeellisen lähestymistavan kautta on mahdollista ymmärtää itseään paremmin,  kehittyä vuorovaikutustaidoissa ja vuorovaikutustilanteiden tulkitsemisessa.
  • kun kärsit masennuksesta, voimattomuudesta tai motivaation puutteesta.
  •  kun kärsit sosiaalisista peloista ja jännittämisestä
  •  kun sinulla on neurologinen sairaus, joka tuo mukanaan liikerajoitteita
  • kun haluat kehittää itsetuntemustasi ja löytää voimavaroja omasta kehollisuudestasi


Tanssi/liiketerapia  eli TLT


on luovaa taideterapiaa jossa terapeuttisen prosessin keskiössä ovat kehollisuuden, liikkeen ja vuorovaikutuksen kokemukset. Se on kokonaisvaltainen terapiamuoto joka tapahtuu  liikkeen, aistien, tunteiden, ajattelun ja kommunikaation luonnollisessa vuorovaikutuksessa.

Terapialla voidaan vaikuttaa  kehon kokemiseen ja toimintamalleihin sekä ajatteluun, tunteisiin ja sosiaalisiin suhteisiin. Tanssi/liiketerapia ei ole psykoterapiaa johon on lisätty liikettä, vaan se on itsenäinen,  ihmisen ruumiillisuuden ja kongnitiivisten toimintojen yhteyden ja luovuuden mahdollisuuksien ymmärryksestä kumpuava terapiamuoto, jolla on syvällisiä psykoterapeuttisia vaikutuksia.

TLT:n  perusteena on ymmärrys siitä että keho ja mieli ovat elämän ajan erottamattomasti sidoksissa toisiinsa. Yhtä ei ole ilman toista ja kaikella mitä tapahtuu kehossamme on vaikutus mieleemme ja päinvastoin.

Ruumiillisuus määrittää identiteettiämme. Mielemme sekä ympäröivä kulttuuri vaikuttavat siihen miten ruumiillisuuteemme suhtaudumme ja millaista elämää elämme siinä ruumissa johon olemme syntyneet. Kehomme on identiteettimme ydin. Geneettinen perimä  määräytyy hedelmöityshetkellä. Miltei kaikkea muuta kehoomme liittyvää voimmekin sitten muokata, treenata ja kehittää vastaamaan sekä ympäristön, että omia tarpeitamme ja odotuksiamme. Kehollisuuteen kohdistuu paljon kulttuurisia, sukupuolisidonnaisia ja ulkonäköön ja terveyteen liittyviä odotuksia ja vaateita joita on vaikeaa sivuuttaa, koska ne ympäröivät meitä koko ajan. Kehomme on olennainen osa vuorovaikutustamme ympäristön kanssa. Sanaton kielemme joka syntyy eleiden, ilmeiden, asentojen ja liikkeiden muutoksista ja vivahteista on läsnä kaiken hereilläoloaikamme. Kun olemme ihmisten parissa me sekä viestimme että luemme ympäristömme sanattomia viestejä taukoamata ja  reagoimme niihin usein tiedostamattamme.

TLT on tutustumista  oman elämän  keholliseen historiankirjoitukseen sellaisena kun se tässä hetkessä näyttäytyy.  Se on mahdollisuus avata portti uusiin toimintamalleihin ja piileviin, käyttämätömiin voimavaroihin.

Tanssi/liiketerapiaan osallistuakseen ei tarvitse olla liikunnallinen tai kehollisesti taitava, ei tarvitse olla rohkea tai expressiivinen eikä hyvässä fyysisessä tai psyykkisessä vireessä.Terapiassa etsimme elämänvoimaa yhdessä. 


Tanssi/liiketerapiassa tiede, luovuus, liike ja taide yhdistyvät ainutlaatuisella tavalla palvelemaan ihmisen hyvinvointia.


Tanssi/liiketerapeuttina  työskentelyssäni painottuvat liike/tanssi-improvisaation lähestymistapojen lisäksi kehon hahmottamiseen, tiedostamiseen, koordinaatioon ja linjaukseen liittyvät menetelmät joihin yhdistyvät hengitysharjoitukset.  Ne kasvattavat kehotietoisuutta, tutustuttavat oman kehon mahdollisuuksiin ja voimavaroihin ja rikastuttavat ilmaisua. Tämä työskentely tekee näkyväksi kehossa olevat rajoitteet ja avaa mahdollisuuden tutkia ja työstää niitä. Kehotyömenetelmien avulla voidaan myös lieventää kipuja ja jännityksiä. Samalla kehittyy edellytyksiä monitasoiselle elämän ilmiöiden kohtaamiselle ja arjesta selviytymiselle.

Autenttinen liike ja  rentouttavat ja hoitavat työmenetelmät ovat myös tärkeä osa työskentelyäni.

Liikekokemusten jakaminen kuten sanallinen pohtiminen ja kirjaaminen päiväkirjaan tai  muuntaminen kuvan, videon, runon tai tekstin muotoon ovat monille asiakkaista luonnollinen osa  taideterapeuttista työskentelyä. Näitä menetelmiä sovelletaan työskentelyprosessissa asiakkaan toiveiden ja mieltymysten mukaan.


Jos olet kiinnostunut terapiasta lähetä minulle postia: helena.ryynanen@tpmiilu.net tai soita: 041 460 7813. Koska teen asiakastyötä on puhelimeni usein kiinni. Siksi on tärkeää että jätät soittopyynnön vastaajaan. Asiakkaaksi voit hakeutua mihin vuodenaikaan tahansa.

Sovitut, varatut ajat ovat sitovia ja samana päivänä peruutetusta tapaamisajasta veloitetaan 50%. Kokonaan peruuttamatta jätetty sovittu aika veloitetaan kokonaan.

Voit lähettää minulle postia myös tällä lomakkeella.

Huomaathan että varattu aika on sitova. Voit perua varauksen 12h ennen varausta veloituksetta.  Samana päivänä tehdystä peruutuksesta laskutetaan 50%.  Mikäli peruutusta ei tehdä ollenkaan laskutetaan hinta kokonaisuudessaan. Peruutuksen voit tehdä puhelimella, tekstiviestillä tai sähköpostilla.

© Tp Miilu/Helena Ryynänen